KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
<% Call main() %>
Tiretas Kaune
Tiretas Vilniuje

Pasirinkite miestą


© 2005 UAB Tiretas. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: azaWeb
<% function main() Dim action action=request("act") uniid=request.Querystring("uniid") page = request.Querystring("page") If not isnumeric(page) or page="" then page=1 Select case action case "rec" call rec() case else call addForm() end select end function sub addform() response.write(Session("FAQerror")) Session("FAQerror")="" response.write("
") response.write("
Klausimo pavadinimas *

Vardas *

El. paštas *

Telefonas

Klausimo turinys *

Informuokite mane apie atsakymą el.paštu

* - laukai pažymėti žvaigždute turi būti užpildyti


") response.write ("
") end sub Function rec() Dim title, qbody, email, nick, tel, sendmemail, redirect, menu_id SITE_NAME="www.tiretas.lt" title = Request.form("title") qbody=Request.form("qbody") tel = Request.form("tel") email = Request.form("email") nick = Request.form("nick") redirect=Request.form("redirect") menu_id=449 ' agos menuid sendmemail=preobrazovatel(request.form("sendmemail")) If title <> "" and qbody <> "" and nick <> "" and instr(1, email, "@") > 0 and instr(1, email, ".") > 3 then 'response.write SQLQuery qbody= laikas & "," & vbcrlf & vbcrlf & "Klausimas iš skyrelio: " & session("menu_title") & vbcrlf & vbcrlf &_ nick & " klausia: " & vbcrlf & vbcrlf & _ "Klausimo pavadinimas: " & title & vbcrlf & _ "-----------------------------------------------------" & vbcrlf & _ Request.form("qbody") & vbcrlf & vbcrlf & vbcrLf & "El. paštas: " & email & vbcrLf & "Tel: " & tel & Vbcrlf & Vbcrlf &_ "Dėkojame, " & SITE_NAME a=sendmail("info@tiretas.lt", "", SITE_NAME , "Klausimas: " & title , qbody, email) Session("FAQerror")="
Jūsų Klausimas buvo sekmingai išsiųstas autoriams
" response.redirect("klauskite.asp") else Session("FAQerror")="
Laukai pažymėti * yra neužpildyti arba duomenys klaidingi
" CALL ADDFORM() end if end function '******************************************************************************************************* %>